EkonomiGündem

Beklenen EYT Yasasında Karar Alındı!

Milyonların beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemeler Sosyal Sigortalar ve Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı KHK’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı.

Resmi Gazetede yayınlanarak 3 Mart 2023 itibariyle yürürlüğe girdi.

 

İşte Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 

7438 numaralı Sosyal Sigortalar ve Sağlık Sigortası Kanununda belirtilen maddeler şu şekildedir:

 

MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 

“GEÇİCİ MADDE 95- Bu maddenin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması için talepte bulunanlardan 506 sayılı Kanunun geçici 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi, 1479 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası, 2925 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi ve 5434 sayılı Kanunun geçici 205 inci maddesi hükümlerine göre yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanırlar. Bu fıkra esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmaz ve geriye dönük hak talep edilemez.

Birinci fıkra kapsamında yaşlılık veya emekli aylığı talebinde bulunarak ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde en son çalışılan özel sektör işyerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren bu Kanunun geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır. Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde, söz konusu sigortalıdan dolayı bu indirimden tekrar yararlanılamaz. Bu fıkrada yer alan indirimden, bu Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan diğer şartlar sağlanmak kaydıyla yararlanılır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir.”

MADDE 2- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi ile geçici 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

 

EYT’den Kimler Yararlanabilir?

eyt

Resmi Gazetede yayınlanan kanuna göre 8 Eylül 1999 tarihi öncesi sigorta girişi olanlar belirlenen şartları taşıdığı durumda kanundan yararlanabilmektedir.

 

EYT Şartları Nelerdir?

8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan kadınlar için 20 yıl sigortacılık süresi 5000 prim günü, erkekler için ise  25 yıl sigortacılık süresi 5000 prim günü şartı aranmaktadır.

Emekli olduktan sonra 10 gün içerisinde aynı iş yerinde işine devam edecek olanlar için yüzde 5 sigorta teşviki sağlanmaktadır. Taşerondan işçi kadrosuna geçenler için ise zorunlu emeklilik kaldırıyor.

 

EYT’de Yaş Sınırı Var mıdır?

Kanunda belirlenen yıl ve prim şartını doldurması durumunda emeklilikte yaş sınırı bulunmamaktadır.

 

EYT Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

EYT ile ilgili daha önce yapılan açıklamalara göre Resmi Gazete’ de yayınlanması durumunda başvurular alınmaya başlanacağı belirtilmişti.

3 Mart 2O23 itibariyle kanunun Resmi Gazetede yayınlanmasının ardından başvurularında başlaması beklenmektedir.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu